Dikey Depolama

TQM, TPM, 5S, 6 Sigma ve maliyet azaltma, Firmalar tarafından artık uygulanması gereken yönetim sistemleridir.

Yeni yapılan çalışmalar ile sistematik düzenlenmiş depolamalar sadece alan ve insan gücü tasarrufu içine değil, aynı zamanda verimliliği, üretkenliği arttırmak ve büyük ölçüde zaman ve maliyet azaltma yardımcı sistemlerdir.
Bu durum bütün dünyada talep zincirinin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Sistematik bir depolama sistemi için 2 asıl neden vardır.

  • Malzemeler ne kadar hızlı depolanabilir
  • Malzemelere ne kadar hızlı ulaşılabilir

Modern depolama sistemleri vertical carousel, shuttle, mobile racks, ASRS gibi, bu iki avantajın dışında aşağıdaki özellikleri de dikkate almalıyız.

  • Yüksekliği kullanarak değerli yer alanı tasarrufu
  • İnsan gücü ihtiyacının azaltılması
  • Malzeme stok kaydı ve kolay kullanımı
  • Malzeme hasar ve israfından kaçınılması
  • Envanter üzerinde daha fazla hassas kontrolün yapılabilmesi